17 grudnia 2018 r., podczas posiedzenia Zarządu Aeroklubu Warszawskiego zatwierdzone zostały wysokość i zasady płacenia składek członkowskich za rok 2019.

Przy opłaceniu składek do dnia 28 lutego 2019 r. obowiązują stawki obniżone. Prawo skorzystania z oferty zniżkowej mają tylko członkowie, którzy nie mają żadnych zaległych zobowiązań pieniężnych wobec Aeroklubu Warszawskiego.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
za rok 2019
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI I WSPIERAJĄCY
  PODSTAWOWA ZNIŻKOWA
Wiek płatność do 28.02.2019
do 25 lat włącznie 480,00 zł 300,00 zł
powyżej 25 lat 600,00 zł 420,00 zł
MODELARZE
do 25 lat włącznie 300,00 zł 120,00 zł
powyżej 25 lat 480,00 zł 300,00 zł

Składki należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą w kasie Aeroklubu Warszawskiego, przelewem na konto Aeroklubu Warszawskiego:

Bank Millennium: 55 1160 2202 0000 0003 6133 5484

podając informację o przynależności do sekcji specjalnościowej

lub za pośrednictwem aeroklubowego e-sklepu:

https://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/p/Skladka-2019/32

MODELARZE:
https://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/p/Skladka-2019-MODELARZ/33

Uwaga! Wysokość składki wyliczona będzie automatycznie po wybraniu sekcji specjalnościowej i wieku.