Operacje na lądowisku Chrcynno

Informujemy, że z dniem 28 grudnia 2017, do odwołania, wprowadzony został zakaz wykonywania operacji startu i lądowania na lądowisku Chrcynno k. Nasielska. Decyzja ta  podyktowana jest względami bezpieczeństwa i wynika z zalegającej na polu manewrowym lądowiska wody.