Nie dla ograniczania działalności lotniska Babice

Z inicjatywy lotniczej społeczności Warszawy została przygotowana i wysłana do MSWiA petycja w sprawie nieograniczania działalności i rozwoju lotniska Babice. Poniżej prezentujemy jego treść. Zapraszamy do zapoznania się z pismem i podpisania się pod nim wszystkich, którzy popierają tę inicjatywę : https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_nieograniczania_dziaalnoci_i_rozwoju_lotniska_babice

Treść petycji:

Szanowny Panie Ministrze
My, niżej podpisani, przedstawiciele środowiska lotniczego, sympatycy lotnictwa a także mieszkańcy Warszawy zwracamy się z prośbą do Szanownego Pana Ministra o nieograniczanie działalności i rozwoju warszawskiego lotniska Babice.

W ostatnim czasie nasiliły się działania mające na celu doprowadzenie do zminimalizowania działalności oraz w konsekwencji zamknięcia lotniska. Są one powodowane rzekomą uciążliwością jego aktywności dla okolicznych mieszkańców. Głównie chodzi o hałas generowany przez samoloty. Fakty jednak przeczą takiej ocenie. Lotnisko posiada wypracowany system ograniczenia hałasu jaki mógłby być dotkliwy dla społeczności lokalnej. Wprowadzone są godzinowe ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska (6-22), krąg nadlotniskowy przeprowadzony jest w taki sposób aby nie było ruchu nad gęsto zaludnionymi obszarami, a wszystkie korzystające z lotniska statki powietrzne spełniają normy hałasu narzucone odpowiednimi przepisami. Spełnianie wyżej wymienionych ograniczeń jest potwierdzone poprzez wielokrotnie wykonywane profesjonalne pomiary hałasu, które powtarzane są cyklicznie.

Przeprowadzane kilkukrotnie wśród mieszkańców Bielan i Bemowa badania statystyczne w formie ankiet oraz dyskusje z nimi potwierdzają, że dla inicjatywy ograniczenia działalności lotniska nie ma poparcia społecznego. Przykładem może być jedna z ankiet opublikowana na portalu społecznościowym Facebook w grupie mieszkańców Bielan „Warszawskie Bielany” gdzie aż 86% respondentów odpowiedziało przecząco na pytanie „czy przeszkadzają Ci samoloty przelatujące nad Bielanami?”.

Należy podkreślić, że lotnisko Babice ma długoletnią historię i tradycję w rozwoju polskiego lotnictwa. Wychowało się na nim wiele pokoleń pilotów. Pełni funkcję wychowawczą dla lotniczej młodzieży, szkoleniową dla przyszłych pilotów, treningową dla aktywnych i chcących podnosić swoje kwalifikacje.

Nie wolno zapominać także o gospodarczym znaczeniu lotniska Babice. Funkcjonuje na nim kilkadziesiąt związanych z lotnictwem (oraz innymi branżami gospodarki) firm. Kilkanaście szkół lotniczych szkoli kandydatów na pilotów z całego świata. Powodem wyboru przez nich szkolenia w Polsce jest w dużej mierze znakomite położenie lotniska, możliwości zakwaterowania i skomunikowanie ze światem Warszawy. Lotnisko Babice jest także siedzibą kilku służb użyteczności publicznej takich jak Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna. Lotnisko Babice nie ma dla siebie i swojej działalności alternatywy w bezpośrednim sąsiedztwie i okolicy. Ewentualne zatem jego zamknięcie czy ograniczenie działalności spowodowałoby de fakto likwidację lotniskowych firm przynoszących przecież także spore przychody do budżetu państwa i miasta.

Nie bez znaczenia jest także fakt pełnienia przez lotnisko Babice, jako dużej niezabudowanej powierzchni, funkcji korytarza napowietrzającego miasto Warszawa. Ma to olbrzymi wpływ na skuteczną walkę ze smogiem a ewentualne zabudowanie tej powierzchni pogłębiłoby kłopoty Warszawy z jakością powietrza.

Biorąc pod uwagę powyższe ponawiamy prośbę do Pana Ministra wyrażoną w temacie tej petycji. Obawiamy się, że agresywne działania skierowane przeciwko lotnisku, błędnie interpretowane jako prowadzone dla dobra mieszkańców a w rzeczywistości inspirowane przez środowisko deweloperów patrzących łakomym okiem na atrakcyjny inwestycyjnie teren, mogą doprowadzić w przyszłości do likwidacji tej wspaniałej świątyni i kolebki lotnictwa polskiego. Byłaby to wielka strata dla całego środowiska lotniczego jak również dla polskiej gospodarki.