Teoretyczny Kurs Balonowy

Aeroklub Warszawski planuje przeprowadzić Teoretyczny Kurs Balonowy w dniach od 23 marca br. (sobota) do 14 kwietnia br (niedziela) systemem sobotnio-niedzielnym.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, nr PESEL, adres mejlowy oraz numer telefonu prosimy kierować do p. Ryszarda Kurowskiego, Przewodniczącego Sekcji Balonowej AW, na adres mailowy: r.kurowski@gmail.com.