Zapraszamy na teoretyczne szkolenie motoszybowcowe – nowość w ofercie szkoleniowej Aeroklubu Warszawskiego. Organizujemy je  10 sierpnia br. (sobota) w godz. 10:00-15:00 w sali szkoleniowej w budynku głównym Aeroklubu Warszawskiego przy ul. Księżycowej 1.

Wymagania dla kandydatów do szkolenia:

Pilot samolotowy musi:
a) posiadać licencję PPL(A), CPL(A) lub ATPL(A), z ważnym uprawnieniem SEP(L).
b) w przypadku pilotów posiadających licencję pilota samolotów lekkich LAPL(A), wymaganą ciągłość praktyki lotniczej, zgodnie z FCL.140.A LAPL(A).

Pilot szybowcowy musi:
a) posiadać ważną licencję pilota szybowcowego SPL lub LAPL(S);
b) mieć wykonane co najmniej 15 godz. lotu w charakterze pilota dowódcy szybowca po uzyskaniu licencji – dotyczy pilotów z licencjami LAPL(S) lub SPL;
c) spełniać wymagania dotyczące bieżącej praktyki, zgodnie z FCL.140.S (piloci szybowcowi z licencją LAPL(S) lub SPL).

Szczegółowe informacje i zapisy: teoria@aeroklub.waw.pl, tel. 606 708 324, 600 265 515.