Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Szybowcowej

Informujemy, że 30 listopada 2019 o godzinie 11:00 w nowej sali klubowej w hangarze samolotowym odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Szybowcowej.

Zgodnie z Regulaminem Sekcji Specjalnościowych Aeroklubu Warszawskiego, uchwalonym przez Zarząd AW 15/03/1999 r., w zebraniu udział biorą osobiście, z głosem stanowiącym, członkowie zwyczajni (mający opłacone składki członkowskie) i honorowi, a także, z głosem doradczym, członkowie wspierający, będący osobami fizycznymi, oraz osoby zaproszone.

Porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Szybowcowej, kadencji 2018/2019:

1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego Zarządu sekcji.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie informacji o sposobie działania Aeroklubu Warszawskiego, jego strukturze oraz sposobie wyboru władz Aeroklubu oraz sekcji specjalnościowych.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Sekcji Szybowcowej z działalności w okresie kadencji.
7. Omówienie sytuacji finansowej za okres kadencji.
10. Wybory do Zarządu Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego.
13. Podsumowanie zebrania.
14. Zamknięcie obrad.