Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Samolotowej odbędzie się 11 grudnia br., I termin: godz. 17.45, II termin: godz. 18.00 w nowej sali klubowej w hangarze samolotowym.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie ważności zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu Sekcji Samolotowej z działalności SSam 2018-2019.
6. Wybory Zarządu Sekcji Samolotowej na kolejną kadencję.
7. Wnioski dotyczące działalności Sekcji.
8. Zakończenie zebrania.