Zawiadomienie o zebraniu Zarządu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 12 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej AW w Warszawie przy
ul. Księżycowej 1 (budynek biurowca) odbędzie się zebranie Zarządu.


Planowany porządek obrad:
1.      Otwarcie zebrania Zarządu.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4.      Przyjęcie nowych członków AW.
5.      Omówienie spraw bieżących.
6.      Inne sprawy zgłoszone w toku zebrania.
7.      Zakończenie zebrania.


Z poważaniem,
Rafał Woźnicki
Prezes Aeroklubu Warszawskiego