Zawiadomienie o Zebraniu Zarządu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej AW w Warszawie przy
ul. Księżycowej 1 (budynek biurowca) odbędzie się zebranie Zarządu.


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4. Przyjęcie nowych członków AW, omówienie spraw członkowskich.
5. Omówienie SF2013 wraz z opinią biegłego.
6. Termin i program Walnego Zgromadzenia AW.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Inne sprawy zgłoszone w toku zebrania.
9. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Rafał Woźnicki
Prezes Aeroklubu Warszawskiego