Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu Warszawskiego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Aeroklubu Warszawskiego, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje coroczne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Warszawskiego, które odbędzie się  dnia 28.07.2014. w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, sala T1.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 17:30, drugi termin rozpocznie się o godzinie 18:00.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia AW i protokolantów
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Uchwalenie regulaminu obrad
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia AW
 5. Przedstawienie corocznego sprawozdania Zarządu AW
 6. Przedstawienie przez Zarząd AW projektu zmian w statucie AW
 7. Przedstawienie przez Zarząd AW sprawozdania finansowego AW za rok 2011, sprawozdania finansowego AW za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego AW za rok 2013.
 8. Przedstawienie corocznych sprawozdań sekcji specjalnościowych AW
 9. Przedstawienie corocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej AW
 10. Przedstawienie corocznego sprawozdania Sądu Koleżeńskiego AW
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 12. Dyskusja nad przedstawionymi zmianami w statucie AW
 13. Głosowanie zmian w statucie AW
 14. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu AW
 15. Głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2011, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2012, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2013 oraz przeniesienia wyniku lat ubiegłych na fundusz statutowy
 16. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej AW
 17. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego AW
 18. Przedstawienie i ewentualne głosowania innych spraw zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego