Zbieramy na silniki do AT-3!

Koleżanki  i Koledzy

 Jak wiecie na początku wakacji w obu naszych samolotach AT-3 skończyły się resursy silników. Remont starych silników jest nieopłacalny, a nowe to duży wydatek, który chcielibyśmy ponieść we współpracy z członkami AW zainteresowanymi wykonywaniem lotów na tych fajnych i ekonomicznych samolotach.
Z tego powodu przygotowaliśmy następującą propozycję:

  • Każdy zainteresowany naszą propozycją może wpłacić wielokrotność 1000 zł na specjalnie na ten cel utworzony fundusz silnikowy AT-3.
  • Każdy wpłacony 1000 zł na fundusz uprawnia do wylatania na samolocie AT-3 10 h w promocyjnej cenie (cena cennikowa pomniejszona o 150 zł). Jednym słowem za każdy wpłacony 1000 zł można odebrać 1500 zł rabatu w ciągu 10 h lotu.
  • Nie ma ograniczenia czasowego, w którym można wykorzystać zniżkowe godziny.
  • Środki wpłacone na fundusz nie są bezpośrednio wykorzystywane na loty, nie powiększają one salda w propellerze.
  • Zbiórka środków trwa do 30 września 2014. Jeśli do tego dnia nie uda się zebrać niezbędnej kwoty na zakup silnika (min. 80.000 zł) wpłaty zostaną zwrócone w całości.
  • Jeśli samolot ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwiać będzie dalszą jego eksploatację wpłaty będą zwracane ze środków uzyskanych z ubezpieczenia, proporcjonalnie do wylatanych zniżkowych godzin.
  • Poza powyższymi sytuacjami wypłaty z funduszu silnikowego nie są możliwe.
  • Rabat przysługuje imiennie wpłacającemu, jednakże w sytuacjach nadzwyczajnych uniemożliwiających jego wykorzystanie prawo do rabatu za zgodą Dyrektora AW można przekazać innej osobie.
  • Jeśli akcja się powiedzie, powtórzymy ją dla drugiego samolotu AT-3.

Wpłaty można dokonywać już od dziś na konto Aeroklubu lub na briefingu.

Wszystkich chętnych zapraszam na briefing samolotowy, gdzie odpowiem na wszelkie pytania i wątpliwości.

Marcin Derlatka