Zawiadomienie o Zebraniu Zarządu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek)
o godz. 18:30 w Sali konferencyjnej AW w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (budynek biurowca) odbędzie się zebranie Zarządu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4. Przyjęcie nowych członków AW.
5. Omówienie spraw bieżących.
6. Inne sprawy zgłoszone w toku zebrania.
7. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem,
Rafał Woźnicki