Zawiadomienie o zebraniu Zarządu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania Zarządu
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW
  4. Przyjęcie nowych członków AW
  5. Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW
  6. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania
  7. Zakończenie zebrania

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu AW