Zawiadomienie o zebraniu Zarządu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania Zarządu
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW
  4. Przyjęcie nowych członków AW
  5. Rozpatrzenie projektów budżetów przedstawionych przez Dyrektora AW
  6. Omówienie spraw bieżących.
  7. Inne sprawy zgłoszone w toku zebrania.
  8. Zakończenie zebrania.

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu AW