KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Zapraszamy wszystkich lotników na Konferencję Bezpieczeństwa Lotniczego –
7 marca 2015.

Konferencja odbędzie się w budynku Politechniki Warszawskiej, Wydział Techniki Cieplnej (Sala TC1), ul. Nowowiejska 21/25.

Plan Konferencji:

1) Rozpoczęcie Konferencji 16:15 – 16:20 Marek Tybura

2) Prezentacja materiałów PKBWL 16:20 – 16:50 Marek Tybura

3) Polityka bezpieczeństwa w AW 16:50 – 17:00 Dariusz Wolski

4) Zgłaszanie zagrożeń i zdarzeń lotniczych w AW 17:00 – 17:10 Dariusz Wolski

5) Sprawozdanie z wykonanych zadań lotniczych za rok 2014 17:10 – 17:20
Dariusz Wolski

6) Prezentacja zdarzeń/wypadków zaistniałych w Polsce w 2014 r. 17:20 – 17:45 Marek Tybura

7) Wystąpienie przewodniczącego PKBWL 17:45 – 18:00 Maciej Lasek

8) Prezentacja zdarzeń lotniczych z lotniska EPBC – Babice 18:00 – 18:25 Wacław Sieczkowski

9) Dyskusje, pytania, wnioski 18:25 – 19:00

10)Zakończenie konferencji 19:00- 19:05

Marek Tybura
Szef Szkolenia HT
Kierownik Ośrodka Szkolenia ATO
Kierownik Operacji Lotniczych AWC/AOC