Walne Zgromadzenie Aeroklubu Warszawskiego 25 maja 2015 r.

W dniu 25 maja 2015 roku w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, sala T1 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Warszawskiego – Sprawozdawcze – zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych stowarzyszenia oraz sprawozdań władz.

Zebranie otworzył o godzinie 18:15 Rafał Woźnicki prezes Aeroklubu Warszawskiego, który poprosił o wystąpienie zaproszonego na Walne Zgromadzenie Prezesa Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Pana Jerzego Madlera. Pan Jerzy opowiedział zebranym o działalności WKSL i zachęcił członków Aeroklubu Warszawskiego o wieku powyżej 50 lat do wstąpienia w szeregi WKSL.

W kolejnym etapie Walnego Zgromadzenia zostali wybrani Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia, którymi zostali kolejno Marek Masalski oraz Stanisław Jaźnicki.

W czasie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego przedstawiono sprawozdanie z pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sadu Koleżeńskiego Aeroklubu Warszawskiego. Przedstawiono również sprawozdanie z działalności sekcji specjalnościowych Aeroklubu Warszawskiego.

Ostatnim etapem Walnego Zgromadzenia było przedstawienie postępu prac Komisji Statutowej, która już na początku sierpnia powinna przedstawić projekt nowego statutu Aeroklubu Warszawskiego. Prezes Rafał Woźnicki zaprasza osoby z doświadczeniem do współpracy w ramach Komisji Statutowej.

W czasie Walnego Zgromadzenia wydano ogółem 47 mandatów.

Kolejne Walne Zgromadzenie jest planowane na przełomie września i października 2015 r.

Do zobaczenia!