Zebranie Zarządu AW 21.09.2015

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany program posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania Zarządu
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW
4. Przyjęcie nowych członków AW
5. Skreślenie członków AW zalegających z opłatami składek
6. Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW
7. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania
8. Zakończenie zebrania

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu AW

Warszawa, 14 września 2015 r.