Zebranie Zarządu AW 12.10.2015

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 12 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany program posiedzenia:

1) Otwarcie zebrania Zarządu.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4) Przyjęcie nowych członków AW.
5) Skreślenie członków AW zalegających z opłatami składek w roku 2015.
6) Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW, m.in.:
a) Zatwierdzenie sprzedaży samolotu JAK-12,
b) Zakup samolotu C-152 SP-KFP,
c) Analiza i podjęcie decyzji o kontynuacji certyfikatu AOC, i inne.
7) Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
8) Zakończenie zebrania.

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu AW

Warszawa, 5 października 2015 r.