Zebranie Zarządu AW 30.11.2015

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r.
(poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej
1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany program posiedzenia:
1) Otwarcie zebrania Zarządu.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4) Przyjęcie nowych członków AW.
5) Podsumowanie i zatwierdzenie Misji i Strategii Aeroklubu Warszawskiego.
6) Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich w 2016 roku.
7) Zatwierdzenie zmian cenników.
8) Skreślenie członków AW zalegających z opłatami składek w roku 2015.
9) Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW.
10) Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
11) Zakończenie zebrania.

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu AW

Warszawa, 23 listopada 2015 r.