Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Sekcji Szybowcowej.

 W związku z zakończeniem kadencji 2014/15 Zarządu sekcji szybowcowej, zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które rozpocznie się 19 grudnia 2015 r. o godzinie 15.00 na sali wykładowej w hangarze szybowcowym AW.

Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego (PROJEKT)

15.00 – Przybycie uczestników

15.00 – Początek obrad – I termin,

15: 15- Początek obrad – II termin, uchwalenie Porządku Obrad,

15.20 – Sprawozdanie Przewodniczącego Sekcji Szybowcowej z działalności Zarządu Sekcji,

15.40 – Sprawozdanie Skarbnika Sekcji Szybowcowej – omówienie bilansu otwarcia, wpływów, wypływów, bilansu zamknięcia,

16:00 – Wnioski członków Sekcji Szybowcowej na temat najważniejszych zadań, którymi powinien zająć się Zarząd Sekcji w 2016/2017 roku, dyskusja,

16.30 – Wybór Komisji Wyborczej,

16:45 – Głosowanie nad liczebnością Zarządu Sekcji (3 – 7 członków),

17:00 – Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Sekcji Szybowcowej, przedstawienie programów wyborczych zgłoszonych kandydatów,
dyskusja,

17:45 – Głosowanie nad składem Zarządu Sekcji,

18:00 – koniec głosowania,

18: 10- ogłoszenie wyników Wyborów Zarządu Sekcji Szybowcowej,

18:20 – zakończenie obrad.