Zebranie Zarządu AW 14.12.2015

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany program posiedzenia:

1) Otwarcie zebrania Zarządu.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4) Przyjęcie nowych członków AW.
5) Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW.
6) Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
7) Zakończenie zebrania.

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu AW

Warszawa, 8 grudnia 2015 r.