Rozpoczęcie działalności Sekcji Modelarskiej

Od 11 grudnia 2015 r. w Aeroklubie Warszawskim wznowił pracę Zarząd Sekcji Modelarskiej. W tym dniu odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze, podczas którego do Zarządu Sekcji Modelarskiej zostali wybrani :

Jakub Husarzewski – Przewodniczący
Marek Roman – Skarbnik
Dariusz Czekaj – Sekretarz

W zebraniu wzięło udział 10 członków Sekcji, z których 6 posiadało prawo wyborcze. Gościem specjalnym był Bogdan Wierzba, członek honorowy Aeroklubu, człowiek-legenda w świecie modelarskim.

Sekcja Modelarska liczy obecnie w sumie 16 członków – 10 zwyczajnych i honorowych oraz 6 wspierających. Do Sekcji Modelarskiej AW oprócz pełnoletnich modelarzy i juniorów w wieku 16 lat mogą należeć zainteresowane sportami lotniczymi dzieci i młodzież do lat 16, płacący symboliczne składki. Członkowie Sekcji reprezentują nasz Klub w krajowych i międzynarodowych zawodach modelarskich. Dzięki członkostwu w AW modelarze na uzgodnionych warunkach mogą korzystać  z lotnisk na Babicach i w Chrcynnie.