Spotkanie Zarządu AW

12 grudnia 2015 odbyło się spotkanie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Najważniejsze ustalenia podjęte na posiedzeniu to:

  • Wyznaczenie terminu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w niedzielę, 24 stycznia 2016 r., w warszawskim Centrum Olimpijskim
  • Zatwierdzenie zmian cennika opłat za działalność lotniczą w AW (dla członków Klubu utrzymane są dotychczasowe stawki bądź zwolnienie z opłat). Nowy cennik obowiązywać będzie od 1.01.2016. Do końca roku można więc skorzystać jeszcze z obowiązujących dotychczas cen.