Współpraca AW z Politechniką Warszawską

10 grudnia 2015 r. Aeroklub Warszawski i Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej) podpisały porozumienie o kontynuacji i rozwoju współpracy szkoleniowo-naukowo-technicznej, realizowanej nieprzerwanie od 1987 r.

Zakres działań w ramach podpisanego porozumienia obejmuje:

  • współpracę szkoleniową, polegającą na wspólnym organizowaniu szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz lotów szkolno-treningowych
  • współpracę naukowo-technicznej, czyli wspólne prowadzenie badań i sporządzanie ekspertyz, organizowanie obozów naukowych oraz świadczenie wzajemnych usług technicznych.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Politechniką Warszawską będzie dla obu stron satysfakcjonująca i przyniesie wiele korzyści – zarówno członkom i kursantom Aeroklubu, jak też studentom i pracownikom uczelni. Bez wątpienia służy ona dalszemu budowaniu wspólnej historii obu organizacji, bo przecież to właśnie z inicjatywy Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej w roku 1927 powstał Akademicki Aeroklub Warszawski – późniejszy Aeroklub Warszawski.