Zebranie wyborcze Sekcji Szybowcowej

W sobotę 19 grudnia 2015 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Szybowcowej. W związku z tym, że kadencja ustępującego Zarządu Sekcji zakończyła się jesienią tego roku, zgodnie z Regulaminem Sekcji Specjalnościowych, zebranie Sekcji zostało zwołane uchwałą Prezydium Zarządu Aeroklubu.

W trakcie zebrania ustępujący Przewodniczący Zarządu Sekcji, Robert Ryng, podsumował ostatnie dwa lata działalności zarządu Sekcji, przedstawił osiągnięcia, wskazał także najważniejsze problemy i trudności, jakie napotyka w swych działaniach Sekcja Szybowcowa.

Następnie wybrano nowy zarząd Sekcji, w którego składzie znaleźli się:

  • Janusz Bęza
  • Roman Grochulski
  • Paweł Kucio
  • Waldemar Magnuszewski
  • Marek Norbert – Yogi

Pierwsze zebranie nowego Zarządu Sekcji odbędzie się po Nowym Roku. Zostaną na nim wybrani: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik Sekcji Szybowcowej.