Posiedzenie Zarządu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.00, w siedzibie Aeroklubu w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (sala konferencyjna) odbędzie się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Zarządu.

Planowany program posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4. Przyjęcie nowych członków AW.
5. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego .
6. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
7. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
8. Zakończenie zebrania.

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu

Warszawa, 5 stycznia 2016 r.