Zebranie Zarządu Sekcji Szybowcowej

2 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu Sekcji Szybowcowej AW w składzie: Janusz Bęza, Roman Grochulski, Paweł Kucio, Waldemar Magnuszewski oraz Marek Norbert.
Najważniejsze ustalenia podjęte podczas zebrania to:
• Wybór Waldemara Magnuszewskiego na Przewodniczącego Zarządu, Pawła Kucio na Sekretarza Zarządu i Marka Norberta jako Skarbnika.
• Uzgodnienie składu komisji sprzętowej. W jej składzie znaleźli się: Roman Grochulski, jako Przewodniczący, oraz Stanisław Jaźnicki i Maciej Kaczmarski.
Pozostałe omawiane przez Zarząd zagadnienia to: projekty regulaminu zasad przydzielania szybowców przed dniem lotnym, projekt nowego regulaminu przydzielania szybowców na zawody, ustalenie zasad komercyjnego wypożyczania szybowców, propozycja zmiany cennika sekcji szybowcowej oraz zasad nagradzania szczególnie aktywnych członków Sekcji Szybowcowej. Tematy te będą przedmiotem dyskusji na kolejnym zebraniu Zarządu Sekcji Szybowcowej, którego termin wyznaczono na 8 stycznia 2016 r. na godz. 18.