Spotkanie Sekcji Samolotowej

W poniedziałek, 18 stycznia 2016 r., o godz. 17:30 w sali wykładowej w siedzibie Aeroklubu odbędzie się spotkanie członków Sekcji Samolotowej. Ma ono na celu omówienie bieżących aktywności Sekcji, planowanego w lutym spotkania sprawozdawczo-wyborczego, a także istotnych dla Sekcji spraw i tematów do dyskusji na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu (zaplanowanym na 24 stycznia 2016 r. o godz. 11:00 – szczegółowe informacje znajdują się tutaj=> http://www.aeroklub.waw.pl/5979/walne-zgromadzenie-sprawozdawczo-wyborcze/).

Jednym z najważniejszych punktów w agendzie Walnego Zgromadzenia jest głosowanie zmian Statutu Aeroklubu, który jest kluczowym obok strategii dokumentem wyznaczającym zasady funkcjonowania naszej organizacji. Dlatego też na spotkaniu Sekcji będzie omawiany również ten temat. Zarząd Sekcji zachęca wszystkich członków Sekcji Samolotowej do obecności na Walnym Zgromadzeniu, gdyż z uwagi na wybór władz Aeroklubu, sprawozdania z działalności oraz głosowania nad kluczowymi dokumentami, jest to spotkanie decydujące o działalności Aeroklubu w kolejnych latach.