Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Warszawskiego

Zapraszamy wszystkich członków Aeroklubu Warszawskiego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w niedzielę, 24 stycznia 2016 r., o godz. 11.00 w Centrum Olimpijskim, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Główne cele Walnego Zgromadzenia to: sprawozdanie obecnego Zarządu z działalności w roku 2015 oraz w całej 4-letniej kadencji, wybory nowego Zarządu AW, głosowanie zmian Statutu Aeroklubu Warszawskiego oraz przyjęcie Strategii Aeroklubu na kolejne lata. Będą to więc kluczowe głosowania i decyzje dla dalszego funkcjonowania Aeroklubu, dlatego też zachęcamy do obecności na Walnym Zgromadzeniu jak największej liczby członków Aeroklubu, szczególnie tych uprawnionych do głosowania.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia głosowania odbywać się będą w trybie elektronicznym, w związku z czym prosimy o wcześniejsze przybycie na miejsce, by pobrać terminale.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego