Walne Zgromadzenie – podsumowanie

24 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Aeroklubu Warszawskiego, w którym uczestniczyło 145 członków Aeroklubu, biorąc czynny udział w dyskusjach i głosowaniach.

Jednym z najważniejszych powodów zwołania Walnego Zgromadzenia było zakończenie 4-letniej kadencji władz Aeroklubu i wybory nowego Zarządu Aeroklubu. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w roku 2015 oraz w całej kadencji, po którym w wyniku głosowania zostało mu udzielone absolutorium. Obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Aeroklubu przyjęli także sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za mijającą kadencję. Swoje sprawozdania z działalności w roku 2015 przedstawiły również poszczególne Sekcje Specjalnościowe.

Przed wyborami nowych władz Rafał Woźnicki, Prezes ustępującego Zarządu, zaprezentował opracowaną w czasie trwania kadencji Strategię Aeroklubu wyznaczającą kierunek działalności Aeroklubu na kolejne lata, a realizowaną już w minionym roku. Strategia została przyjęta w głosowaniu i zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wybierając nowe władze Aeroklubu Warszawskiego, jego członkowie zagłosowali na osoby, które tworzyły Zarząd w minionej kadencji i zdecydowały się kandydować na kolejną, oraz na dwóch nowych kandydatów z sekcji samolotowej i spadochronowej. Najwięcej głosów zdobył Rafał Woźnicki, pełniący funkcję Prezesa Zarządu przez ostatnie cztery lata. Wynik głosowania potwierdził, że członkowie Aeroklubu doceniają dotychczasową pracę i zaangażowanie Zarządu w prowadzenie Aeroklubu oraz wyrażają zaufanie i akceptację zaprezentowanej Strategii Aeroklubu, która stanowi jednocześnie program Zarządu na kolejną kadencję. W wyborach wyłoniono także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

W składzie nowych władz Aeroklubu Warszawskiego znaleźli się:

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego: Witold Borowski, Jakub Kubicki, Adam Ludwiński, Piotr Maciejewski, Maciej Perliński, Marek Sawczuk, Marcin Szaliłow, Rafał Woźnicki, Wojciech Zbiegniewski.

Komisja Rewizyjna: Michał Krzemiński, Antoni Rola, Piotr Szczepański, Tomasz Witkowski, Andrzej Zalewski.

Sąd Koleżeński: Katarzyna Artych-Szymańska, Waldemar Mrówczyński, Arkadiusz Ochnik, Krzysztof Skrzeszewski, Inna Uwarowa.

Pierwsze posiedzenie Zarządu nowej kadencji planowane jest na 8 lutego. Zostaną na nim wybrani Prezes Zarządu, Wiceprezesi, Sekretarz Zarządu oraz Skarbnik. Osoby te utworzą jednocześnie Prezydium Zarządu.

Ostatnim, ale bardzo ważnym punktem Walnego Zgromadzenia była dyskusja i głosowanie zmian Statutu Aeroklubu Warszawskiego. Statut uwzględniający zmiany został większością głosów przyjęty jako obowiązujący.

Gościem specjalnym Walnego Zgromadzenia był jeden z Członków Honorowych Aeroklubu Warszawskiego – Ryszard Witkowski, członek Aeroklubu od 1946 roku. W krótkim wystąpieniu opowiedział zebranym swoją lotniczą historię. W wyniku głosowania przyznano też kolejny tytuł Członka Honorowego – otrzymał go Jerzy Kędzierski, związany z Aeroklubem od 1971 roku.

Walne Zgromadzenie było także okazją do wręczenia dyplomów uznania oraz trzech Złotych Medali Aeroklubu Polskiego wybranym członkom Aeroklubu Warszawskiego, jak również jego pracownikom. Wyróżnienia te zostały przyznane za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Aeroklubu.

Walne Zgromadzenie zakończył akcent artystyczny – występ kabaretu, w którym wziął udział jeden z członków Aeroklubu.