Zebranie Wyborczo-Informacyjne Sekcji Samolotowej

W czwartek, 18 lutego 2016 r., o godz. 17:30 w pierwszym terminie i o godz. 18:00 w drugim terminie, w spadochroniarni w hangarze szybowcowym na lotnisku Babice odbędzie się zebranie członków Sekcji Samolotowej. Podczas spotkania przedstawione zostanie sprawozdanie Zarządu Sekcji z pracy w latach 2014-2015 i wybierany będzie nowy Zarząd. Członkowie Sekcji Samolotowej mogą zgłaszać dodatkowe tematy, które chcieliby omówić podczas zebrania, drogą mailową, na adres: sekcjasamolotowa@gmail.com.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania
3. Stwierdzenie ważności zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Krótkie sprawozdanie Zarządu Sekcji z działalności w 2014 i 2015 roku
6. Wybory Zarządu Sekcji Samolotowej
7. Wnioski dotyczące działalności Sekcji
8. Zakończenie zebrania