Nowe władze Aeroklubu Warszawskiego

W poniedziałek, 8 lutego br., odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Aeroklubu Warszawskiego, który został wybrany podczas styczniowego Walnego Zgromadzenia członków Aeroklubu na kolejną kadencję.
Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyła także nowo wybrana Komisja Rewizyjna, nastąpiło ukonstytuowanie nowego Zarządu oraz odbyły się wybory Prezydium Zarządu.

W wyniku głosowania do Prezydium Zarządu zostali wybrani:

Rafał Woźnicki – Prezes Zarządu
Jakub Kubicki – Wiceprezes Zarządu
Marek Sawczuk – Wiceprezes Zarządu i Skarbnik
Piotr Maciejewski – Sekretarz.

W składzie nowego Zarządu Aeroklubu znajdują się ponadto: Witold Borowski, Adam Ludwiński, Maciej Perliński, Marcin Szaliłow oraz Wojciech Zbiegniewski.

Wybrana podczas Walnego Zgromadzenia na kolejną kadencję Komisja Rewizyjna odbyła inauguracyjne spotkanie 5 lutego br. W trakcie posiedzenia rozdzielono obowiązki i wybrano osoby funkcyjne: Piotr Szczepański – Przewodniczący, Andrzej Zalewski – Z-ca Przewodniczącego, Antoni Rola – Sekretarz. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej to: Michał Krzemiński i Tomasz Witkowski.