W dniu 18 lutego 2016 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Samolotowej.
Tadeusz Dunowski, ustępujący Przewodniczący Zarządu Sekcji, podsumował ostatnie dwa lata działalności zarządu Sekcji, przedstawił osiągnięcia, wskazał także najważniejsze trudności, jakie napotyka w swych działaniach Sekcja Samolotowa. Następnie dyskutowane były bieżące kwestie związane z organizacją i działalnością Sekcji.

Podczas zebrania wybrano nowy Zarząd Sekcji Samolotowej, w składzie:

Wacław Sieczkowski – Przewodniczący
Katarzyna Kowalska – Sekretarz
Marcin Witkowski – Skarbnik

Gratulacje dla nowo wybranego Zarządu Sekcji oraz życzenia sukcesów w realizacji dobrych pomysłów na organizację działalności sportowej i klubowej Sekcji Samolotowej.