SZKOLENIE VFR NOC

Zapraszamy wszystkich chętnych na jednodniowe szkolenie teoretyczne do uprawnienia VFR NOC. Szkolenie odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku administracyjnym AW. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym umożliwia rozpoczęcie szkolenia praktycznego. Koszt szkolenia teoretycznego wynosi 300 PLN dla Członków AW oraz 350 PLN dla pozostałych.

Deklarujących udział w szkoleniu prosimy o wysłanie maila na adres: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl

Aktualnie mamy 7 chętnych. Brakuje nam jeszcze trzech osób, aby szkolenie się odbyło.

Prosimy o zawarcie następujących informacji w treści wiadomości:

Imię i Nazwisko:

Nr PESEL:

Numer telefonu: