Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

7 marca 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Oto najważniejsze podjęte na nim ustalenia:

• Zarząd przyjął uchwałę upoważniającą Dyrektora Aeroklubu do zatwierdzania cen na loty i skoki zapoznawcze.
• Zarząd upoważnił Sekcję Spadochronową do kontynuowania negocjacji w sprawie wynajęcia drugiego samolotu dla strefy spadochronowej. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta w trybie głosowania elektronicznego.
• Zarząd przyjął 15 nowych członków kandydatów.
• Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie członków Sekcji Modelarskiej płacących składki oraz członków honorowych z opłat za korzystanie lotniska w Chrcynnie.

Protokół ze spotkania Zarządu AW wraz z treścią uchwał zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.