1% + 1% = 2%

Już tylko do końca kwietnia można przekazywać 1% swojego podatku dla wybranej organizacji. Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Aerokluby Warszawskiego – dla wskazanych Sekcji Specjalnościowych. Przypominamy jednocześnie o akcji „2% podatku na inwestycje w Sekcjach Specjalnościowych Aeroklubu Warszawskiego”. Polega ona na tym, że całość środków pozyskanych przez poszczególne Sekcje z przekazanego 1% podatku wykorzystana będzie na realizację inwestycji zaproponowanych przez ich Zarządy, w konsultacji z Dyrektorem Aeroklubu, i zatwierdzonych przez członków danej Sekcji.
Dodatkowo na wybrane przez Sekcje Specjalnościowe cele Aeroklub Warszawski przeznaczy z własnych środków dodatkową kwotę, stanowiącą równowartość otrzymanych dla Sekcji Specjalnościowej wpływów z akcji 1% podatku. Tym samym każda z Sekcji będzie miała do dyspozycji aż 2% przekazanego podatku dochodowego.