Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

18 kwietnia 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego, na którym podjęte zostały m.in. poniższe ustalenia:

  • Zarząd rozpatrzy wniosek dotyczący reaktywacji Sekcji Mikrolotowej.
  • Zarząd przyjął 9 nowych członków kandydatów.
  • Zarząd dokonał wyboru delegata Aeroklubu Warszawskiego na kongres sprawozdawczy Aeroklubu Polskiego, który odbędzie się 21 maja br. Został nim Rafał Woźnicki, Prezes AW; jako delegata rezerwowego wybrano Marka Sawczuka.
  • Zarząd podjął decyzję o nieprzystępowaniu do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu AP. W najbliższy weekend odbędzie się forum poświęcone przyszłości Aeroklubu Polskiego, na którym Aeroklub Warszawski będzie reprezentował Prezes Rafał Woźnicki.
  • Ustalono terminarz kolejnych posiedzeń Zarządu AW na pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
  • Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego omówił status prac nad przygotowanie sprawozdania finansowego za 2015 r., które powinno zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie do końca czerwca br.
  • Dyrektor AW przedstawił potrzeby związane z rejestracją lotniska w Chrcynnie.
  • Zarząd upoważnił Dyrektora Aeroklubu do pilnego zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za organizację, a w dalszej kolejności zarządzanie przyszłym lotniskiem w Chrcynnie.
  • Zarząd upoważnił Jakuba Kubickiego, członka Zarządu AW, do prowadzenia sprawy zakupu zbiorników na lotniska  Chrcynno i Babice.
  • Zarząd upoważnił Dyrektora AW do rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko Szefa Techniki i przedstawienia kandydatur na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Pełny Protokół z zabrania Zarządu Aeroklubu Warszawskiego wraz z treścią uchwał zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu. Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się 9 maja br.