Wybory władz w Sekcji Mikrolotowej

15 czerwca br. odbyło się zebranie reaktywowanej Sekcji Mikrolotowej, podczas  której wybrano jej nowe władze w składzie:

Alojzy Dernbach – Przewodniczący

Grzegorz Kudła – Skarbnik

Mirosława Tomczyńska – Sekretarz

Zarządowi gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów w pracy dla Sekcji.