Ograniczenia ruchu powietrznego podczas szczytu NATO

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów oraz osób uczestniczących w Szczycie NATO w Warszawie w dniach 7-10 lipca 2010 w przestrzeni powietrznej w promieniu 100 km od Warszawy zostaną wprowadzone ograniczenia dla ruchu lotniczego dotyczące lotnictwa aeroklubowego i rekreacyjnego. Ograniczenia obejmą w szczególności bezzałogowe statki powietrzne powszechnie zwane dronami i sportowe urządzenia latające (zarówno profesjonalne, jak i amatorskie – w tym zdalnie sterowane). Ograniczenia nie mają wpływu na loty pasażerskie z lotnisk Okęcie, Modlin, Radom, Łódź, Lublin.

W wyznaczonej strefie zwolnione z zakazu są tylko loty o statusie HEAD (najwyższych władz państwa), SAR (lot wykonywany w akcji poszukiwawczo – ratowniczej), HOSP (lot wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej, zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), loty statków powietrznych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej oraz loty lotnictwa państwowego, z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.

Informacje o wprowadzonych ograniczeniach lotów w dniach 7 – 10 lipca 2016 r. w czasie Szczytu NATO opublikowane są w SUP 44/16 oraz SUP 55/16 (ENR 5) – do pobrania na stronie http://ais.pansa.pl/aip. Publikacja ta ma charakter tylko informacyjny. Wytyczne operacyjne należy sprawdzać we wszystkich oficjalnych publikacjach!