Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

4 lipca2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych omawianych tematów oraz kluczowe ustalenia podjęte podczas zebrania:

  • Przyjęto 14 nowych członków kandydatów do Sekcji: Modelarskiej, Samolotowej, Mikrolotowej i Szybowcowej.
  • Zdecydowano o przeniesieniu na okres powakacyjny terminu Walnego Zgromadzenia AW zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
  • Omówiono oferty projektów modernizacji zbiorników na paliwo na lotniskach: Babice i Chrcynno.
  • Zatwierdzono uchwałę o zakupie wyposażenia stacji paliw na lotnisku w Chrcynnie i na Babicach.
  • Przyjęto Regulamin Dofinansowywania Zawodników Aeroklubu Warszawskiego.
  • Zatwierdzono procedurę przetaczania i uruchamiania statków powietrznych przed hangarami na lotnisku Babice.