Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

1 sierpnia 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Oto najważniejsze podjęte na nim ustalenia:

  • Uruchomienie monitoringu w hangarze samolotowym i szybowcowym w terminie do końca sierpnia br.
  • Opracowanie regulaminu odpowiedzialności użytkowników za szkody w statkach powietrznych w Aeroklubie Warszawskim.
  • Przygotowanie na sezon zimowy szkolenia dla wszystkich instruktorów zatrudnionych w ATO AW w zakresie przepisów obowiązujących na lotnisku Babice oraz zasad bezpieczeństwa.
  • Określenie kosztu odtworzenia resursu Cessny Caravan i zorganizowanie niezbędnego finansowania.
  • Przyjęcie 11 nowych członków kandydatów do Sekcji Spadochronowej, Samolotowej i Szybowcowej.
  • Zatwierdzenie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Aeroklubu Warszawskiego osób zalegających ze składkami.
  • Realizacja wniosków o dofinansowanie zawodników zgodnie z Regulaminem przyjętym na poprzednim zebraniu Zarządu AW.

Protokół ze spotkania Zarządu AW wraz z treścią uchwał zastanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.