Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na instruktora samolotowego FI(A).

Aeroklub Warszawski planuje organizację szkolenia teoretycznego dla kandydatów na instruktora samolotowego FI(A). Koszt szkolenia to 3000 złotych dla członków Aeroklubu Warszawskiego oraz 3300 złotych dla kandydatów niebędących członkami Aeroklubu Warszawskiego.

Kandydaci przed wysłaniem zgłoszenia są proszeni o zgłoszenie się do HT ATO AW Marka Tybury w celu sprawdzenia spełnienia wymagań potrzebnych do przystąpienia do szkolenia oraz książki pilota samolotowego.

Zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani do odbycia lotu kwalifikacyjnego wymaganego przed rozpoczęciem szkolenia instruktorskiego z instr. Ryszardem Szułakiewiczem. Wykonywanie lotów kwalifikacyjnych będzie możliwe od 28 października 2016 r.

Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko

PESEL

Telefon

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl

Planowane rozpoczęcie szkolenia to 1 grudnia 2016 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeśli na szkolenie zgłosi się poniżej sześciu osób.

AT3