Szkolenie standaryzacyjne dla instruktorów

26 listopada 2016 r. w sali AK na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej odbędzie się obowiązkowe coroczne szkolenie  standaryzacyjne instruktorów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklub Warszawski.

Na 14 stycznia 2017 r. zaplanowane jest kolejne szkolenie o identycznej tematyce dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu w terminie listopadowym. Nieobecność na jednym z dwóch terminów szkolenia będzie skutkował brakiem możliwości podpisania umowy zlecenie na sezon 2017. Od ww. reguły nie będzie odstępstw.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z psychologii lotniczej wydany przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO Aeroklub Warszawski oraz firmę Personality Center Aleksandra Kłosowska.

Poniżej prezentujemy plan szkolenia:

Wykładowca Temat Godziny zajęć
Grzegorz Jankiewicz Aktualna sytuacja finansowa AW i kierunki dalszego rozwoju. 9.00 – 10.00
Dominika Piórkowska Zgłaszanie zdarzeń w ATO AW. 10.10 – 11.10
Aleksandra Kłosowska Psychologia lotnicza 11.20 – 12.20
Aleksandra Kłosowska Psychologia lotnicza 12.30 – 13.30
Aleksandra Kłosowska Psychologia lotnicza 13.40 – 14.40
Marek Tybura/Ewa Sachajko Dokumentacja, procedury i programy szkolenia, procedura uruchamiania i przetaczania statków powietrznych pod hangarami, Obsługa voucherów. 14.50 – 15.50
Ewelina Truszkowska Procedura zgłaszania usterek, PDT. 16.00 – 17.00