Szkolenie teoretyczne do licencji pilota balonowego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu teoretycznym do licencji pilota balonowego BPL, które jest pierwszym krokiem, do samodzielnego latania balonem. Po zakończonym szkoleniu teoretycznym można rozpocząć szkolenie praktyczne do licencji pilota balonowego BPL pod okiem doświadczonych instruktorów.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 60 godzin wykładowych. Koszt szkolenia to 1000 złotych.

Szkolenie zostanie uruchomione, jeśli liczbą chętnych wyniesie minimum 10 osób.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i Nazwisko:

PESEL:

Numer telefonu:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

05_08_2016_012-200x300