Szkolenie standaryzacyjne dla instruktorów – drugi termin

Przypominamy, że na 14 stycznia 2017 r. zaplanowane jest obowiązkowe coroczne szkolenie standaryzacyjne instruktorów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklub Warszawski. Odbędzie się ono w sali wykładowej Aeroklubu Warszawskiego, w budynku biurowym przy ul. Księżycowej 1. Jest to drugi termin szkolenia, które odbyło się w listopadzie, wyznaczony dla wszystkich, którzy wówczas nie mogli wziąć udziału w tym szkoleniu. Program jest taki sam:

Wykładowca Temat Godziny zajęć
Grzegorz Jankiewicz Aktualna sytuacja finansowa AW i kierunki dalszego rozwoju. 9.00 – 10.00
Dominika Piórkowska Zgłaszanie zdarzeń w ATO AW 10.10 – 11.10
Aleksandra Kłosowska Psychologia lotnicza 11.20 – 12.20
Aleksandra Kłosowska Psychologia lotnicza 12.30 – 13.30
Aleksandra Kłosowska Psychologia lotnicza 13.40 – 14.40
Marek Tybura/Ewa Sachajko Dokumentacja, procedury i programy szkolenia, procedura uruchamiania i przetaczania statków powietrznych pod hangarami, Obsługa voucherów. 14.50 – 15.50
Ewelina Truszkowska Procedura zgłaszania usterek, PDT 16.00 – 17.00

Nieobecność na jednym z dwóch terminów szkolenia będzie skutkował brakiem możliwości podpisania umowy zlecenie na sezon 2017. Od ww. reguły nie będzie odstępstw.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z psychologii lotniczej wydany przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO Aeroklub Warszawski oraz firmę Personality Center Aleksandra Kłosowska.

W związku z koniecznością zgłoszenia liczby osób do zamówionego cateringu, bardzo gorąco prosimy o potwierdzenie obecności na szkoleniu – wysyłając ją mailowo na adres: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl