1% procent dla Aeroklubu Warszawskiego

Każdy z nas może wesprzeć działalność szkoleniową i sportową Aeroklubu Warszawskiego, przekazując 1% swojego podatku. Wypełniając zeznanie podatkowe w sekcji OPP wystarczy wpisać numer KRS Aeroklubu Polskiego (0000122672), a jako beneficjenta środków wskazać Aeroklub Warszawski, koniecznie podając także nazwę Sekcji Specjalnościowej – w ten sposób wspieramy tę najbliższą naszemu sercu 🙂

Aeroklub Polski w grudniu przedstawił podsumowanie akcji pozyskiwania środków z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015. Wpływy z tego tytułu wyniosły 203 586,09 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu AP, podatnicy przeznaczyli 1% swojego podatku dochodowego, wskazując określony cel szczegółowy – Aeroklub Warszawski był jednym z beneficjentów tych wpłat. Kwota, jaką udało nam się pozyskać to 7 600 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłaty 1% na rzecz naszego Aeroklubu!