Prace renowacyjno-naprawcze na lądowisku w Chrcynnie

W dniach 27-29 marca w Chrcynnie na pasie 100-280 przeprowadzane będą prace renowacyjno-naprawcze, połączone z wałowaniem pasa. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i nieplanowanie w tych dniach operacji lotniczych na tym pasie.