Posiedzenie ZAW 3.04.2017

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej
1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany program posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia ZAW.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
  3. Sprawy członkowskie.
  4. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych.
  5. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
  6. Zakończenie zebrania.

Zarząd Aeroklubu