Konkurs na stanowisko Dyrektora Aeroklubu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego, działając na podstawie §15, ust. 6, punkt 7 statutu Aeroklubu Warszawskiego, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Dyrektora Aeroklubu Warszawskiego.

Treść ogłoszenia: https://www.aeroklub.waw.pl/wp-content/uploads/2017/05/Ogloszenie-Dyrektor-AW-2017.pdf

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: praca@aeroklub.waw.pl najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017 r.