ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Aeroklubu na posiedzeniu w dniu 2 lipca br., przychylając się do wniosku Zarządu Sekcji Szybowcowej oraz Komisji Rewizyjnej, podjął uchwałę o odwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego na 9 lipca br.

Nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie podany w terminie późniejszym. Planujemy zwołanie Walnego po wakacjach, we wrześniu.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego

3 lipca 2018 r.


Na podstawie §12, ust. 6 i §15, ust. 2, pkt. 6) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Warszawskiego.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, Aula T1.

Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 17:30 w pierwszym terminie i o godz. 17:45 w drugim terminie.